Aby w naszej szkole wszyscy czuli się dobrze powstał regulamin bezpiecznej przerwy. Zachęcamy gorąco do przeczytania i przestrzegania, a na pewno będziecie bardziej bezpieczni!

Grono pedagogiczne, opracowanie: Dominika Żogała.