UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacja dotycząca cookies

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany - w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych. Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

 
Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

 
Jak wyłaczyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

    - Usuwanie plików cookie
    - Domyślne blokowanie plików cookie
    - Domyślne zezwalanie na pliki cookie
    - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
    - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 
Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 
Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 
Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 
Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie”.


Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Regulaminy

Regulaminy

Anna Garczorz

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie w godz. 7.45 - 15.00
 2. Uczniowie korzystający z biblioteki są zobowiązani do przestrzegania jej regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki powinni zostawić wierzchnie okrycia w szafkach szkolnych.
 4. Jednorazowa można wypożyczać 3 woluminy.
 5. Okres wypożyczania nie może przekroczyć 14 dni.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania na dana książkę ze strony innych czytelników.
 7. Z zasobów księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. O wszelkich zanieczyszczeniach i uszkodzeniach książek należy poinformować bibliotekarza.
 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.
 10. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 11. Niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawieni prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Regulamin czytelni szkolnej

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza i zakaż spożywania posiłków.
 3. Książki przyniesione do czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 6. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania książek, map, rycin, fotografii.
 7. Czytelnicy ponoszą materialna odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy.
 8. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania oraz nie przeszkadzania innym w czytaniu.
 9. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Regulamin Internatowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
  2.    Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza dzieci mogą korzystać z gier edukacyjnych.
  3.    Czas pracy ucznia przy komputerze wynosi maksymalnie 1 godzinę lekcyjną, podczas przerw nie korzysta się z komputerów.
  4.    Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować może maksymalnie 2 osoby.
  5.    Aby skorzystać z ICIM należy wcześniej się zapisać na określony dzień i godzinę.
  6.    Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
  7.    W ICIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
  8.    Komputer może być wykorzystywany do przeglądania dyskietek, CD- ROM-ów i płyt DVD i innych nośników tylko z zasobów biblioteki. Programy komputerowe udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
  9.    Użytkownik zamierzający skorzystać z dyskietki, płyty CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW lub innej pamięci przenośnej ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz.
  10.    Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta lub zamknąć system a stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
  11.    Za szkody wyrządzone w ICIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia, jego rodzice (prawni opiekunowie). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
  12.    Za nieprzestrzeganie regulaminu lub przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, a także odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania z ICIM informując o tym dyrektora.
  13.    Zabrania się:
  •    składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych.
  •    dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem, włączania i wyłączania urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela,
  •    instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np. Skype, Tlen, Gadu-Gadu itp.), wysyłania wiadomości tekstowych, korzystania z poczty elektronicznej.