W ramach realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego „Trzymaj formę” klasy 5a i 5c wzięły udział w prelekcji dotyczącej szkodliwości używek. Prelekcję prowadził  pan doktor Mariusz Wilk.  Podczas prezentacji o używkach pan doktor opowiadał o szkodliwości takich używek jak papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyczne, słodycze, TV i Internet.

Tacie dzielnie podczas wystąpienia pomagał nasz kolega z 5c Paweł Wilk obsługując sprzęt komputerowy. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i mieli wiele pytań do pana doktora. Na zakończenie wykładu otrzymali od pana doktora pamiątkowe długopisy.
W imieniu uczniów  klas 5a i 5 c oraz własnym gorąco dziękujemy panu doktorowi Mariuszowi Wilkowi za prelekcję- wychowawczynie klas- W. Pordzik i I. Latusek