17 grudnia 2019 roku w ramach akcji "Trzymaj formę"uczniowie klas III, postarali się, aby dostarczyć innym wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania.

Najpierw sami uczestniczyli w spotkaniu z pielęgniarką szkolną, która omówiła jak należy sporządzać prawidłowo jedniodniowy jadłospis, aby uwzględniał on
zróżnicowaną i zbilansowaną dietę zarówno pod względem energetycznym jak i odżywczym.
Następnie uczniowie opracowali jedniodniowe jadłospisy, które zaprezentowali pozostałym uczniom naszej szkoły. Na prezentację zaproszono również pielęgniarkę szkolną, która odpowiadała na pytania uczniów.
Zainteresowani uczniowie otrzymali tygodniowe plany w których mogli zapisywać propozycje posiłków.