W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!" współorganizowanego  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowego zbilansowanego żywienia oraz wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Program skierowany jest do uczniów klas 4-8, ale  do realizacji niektórych zadań włączą się również dzieci młodsze łącznie z przedszkolakami. Tym bardziej, że prawidłowe nawyki żywieniowe powinniśmy kształtować u dzieci od najmłodszych lat. Działania związane z programem będą trwały do maja 2020r. Za nami jedno z nich, czyli przygotowanie zdrowego  śniadania. Okazało się, że własnoręczne wykonanie  przekąsek  było dla dzieci dużą frajdą, a  kanapki, owocowe szaszłyki, koreczki, owoce cieszyły się dużym powodzeniem i szybko znikały ze stołu.