Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców do szkoły obwodowej w poniżej podanym terminie:

  • od 13 lutego do 24 lutego 2023r. do godz. 15.00 - składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci z obwodu. Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej ze strony internetowej.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Terminarz rekrutacji:

  • od 30 maja do 6 czerwca 2023r. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 20 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP1
  • 21 czerwca-23 czerwca 2023r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do kl. 1 w SP1, w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 27 czerwca 2023r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1  w SP1

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa

Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia21 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne.

 

Zgłoszenia do pobrania w różnych formatach:

Zgłoszenie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych, na rok szkolny 2023/2024 w formacie pdf (1,1MB).

Zgłoszenie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych, na rok szkolny 2023/2024 w formacie docx (22 KB).

Zgłoszenie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych, na rok szkolny 2023/2024 w formacie odt 40 KB).


Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.00-15.00, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe informacje:

Uchwała nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaziska Górne i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

 

Zarządzenie nr 514/1580/2022 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych (PDF 176 KB).