Dnia 9.09 września 2020 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Ewa Chwieralska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Brud – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Izabela Krubnik - Sekretarz Rady Rodziców

Gabriela Nowakowska – Członek Zarządu Rady Rodziców

Klaudia Kaczmarska -Skarbnik – Członek Zarządu Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna:

Dominika Prądzyńska- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kinga Palus  - Członek Komisji Rewizyjnej

Magdalena Zwolakiewicz- Członek Komisji Rewizyjnej