Dnia 20.09.2022 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców przedstawia się następująco:

Ewa Chwieralska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Marcin Roterman – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Izabela Krubnik - Sekretarz Rady Rodziców

Joanna Brud- Skarbnik Rady Rodziców

Sylwia Jedlińska – Członek Zarządu Rady Rodziców

 

Komisja Rewizyjna działa w składzie:

Magdalena Lewandowska,

Paweł Ciałoń,

Magdalena Zwolakiewicz.