Zakres obowiązków pedagoga,psychologa:

W roku szkolnym 2022/2023 pedagog, psycholog szkolny pracują w następujących godzinach:

Dziś po raz kolejny odbyły się warsztaty w ramach projektu ,,Współpraca się opłaca…” Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy ósmej Magdalena Pająk i Kinga Brzęczek.W trakcie warsztatów pozyskały wiedzę na temat komunikacji w zespole, współpracy w grupie. Dzięki warsztatom wzbogaciły swoje kompetencje społeczne, emocjonalne i komunikacyjne.Umiejętności te będą mogły wykorzystać w Samorządzie Uczniowskim i klasie.

Uczniowie SP1 Magdalena Pająk,Kinga Brzęczek i Kamil Roterman uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu CUS ,,Współpraca się opłaca". W trakcie warsztatów pozyskali wiedzę na temat komunikacji w zespole,współpracy w grupie, trudności i konfliktów oraz jak rozwija się zespół. Czas spędzony podczas warsztatów wzbogacił ich kompetencje społeczno-emocjonalne.

Zachęcamy rodziców do udziału w spotkaniu organizowanym przez Fundację Pomoc Dzieciom Ulica,Urząd Miasta Łaziska Górne oraz Centrum Usług Społecznych dotyczącym projektu skierowanego do dzieci i młodzieży. Spotkanie obędzie się dn. 8.06.br o godz.16.00 w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

Uczniowie SP1 Kamil Roterman,Magdalena Pająk uczestniczyli w spotkaniu Wordd Cafe ,,Współpraca się opłaca- samorząd dla rad,rady dla samorządu". W trakcie spotkania uczniowie przedstawili swoje pomysły na inwestycje nowych projektów. Przedstawiciele SP1 zostali zaproszenie na kolejne spotkanie,które odbędzie się 10 czerwca.

Szkolny Klub Wolontariatu uczestniczył w przygotowaniach Pikniku Rodzinnego w P3. Młodym wolontariuszom nie brakuje zapału do pracy. Podejmowali kolejne działania poza terenem szkoły. Nasi uczniowie spisali się na medal !

Ósmoklasiści jesteśmy z Wami ! Pamiętajcie...