Dziś po raz kolejny odbyły się warsztaty w ramach projektu ,,Współpraca się opłaca…” Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy ósmej Magdalena Pająk i Kinga Brzęczek.W trakcie warsztatów pozyskały wiedzę na temat komunikacji w zespole, współpracy w grupie. Dzięki warsztatom wzbogaciły swoje kompetencje społeczne, emocjonalne i komunikacyjne.Umiejętności te będą mogły wykorzystać w Samorządzie Uczniowskim i klasie.