Proszę wszystkie dzieci uczestniczące w terapii logopedycznej o systematyczne powtarzanie ćwiczeń i wierszyków, które macie w zeszytach.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń porozumiewania się.