Zakres obowiązków pedagoga,psychologa:

W roku szkolnym 2022/2023 pedagog, psycholog szkolny pracują w następujących godzinach:

16 listopada jest Międzynarodowym Dniem Tolerancji. Tolerancja polega na szacunku wobec innych. Nie tylko dla obywateli ojczystego kraju, ale również dla przedstawicieli innych narodowości. Jest poszanowaniem poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań. Tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, którzy mają odmienny styl życia. Szkolna codzienność stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć tolerancji lub ją doskonalić. Wśród społeczności szkolnej jest wiele osób, które mają np. wadę wzroku, ukryte niepełnosprawności, są alergikami, cukrzykami, mają różny status społeczny...Wszystko to są sytuacje wychowawcze, sprzyjające tolerowaniu odmienności. Każdy z nas ma prawo być akceptowany. Akceptowanie drugiego człowieka takim, jakim jest, to bardzo ważna wartość w życiu. Inny nie oznacza gorszy- to tak, jak w przypadku brzydkiego kaczątka, które okazuje się piękne i dobre...

,,Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany..."

,, Nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe..."

,, Postaw się w czyjejś sytuacji nim go osądzisz..."

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

Dzieci  dalej  w domach,koronawirus szaleje. Edukacja trwa nadal, bo rozwoju człowieka nic nie jest w stanie zatrzymać. Ale człowiek, aby się rozwijać, potrzebuje pozytywnych wzmocnień. Dlatego za dr A. Kloskowską (Głos Pedagogiczny) podejmijmy następujące kroki:

Często obserwujmy u naszych dzieci  spadek  formy , brak koncentracji i ogólne przemęczeni, ciągle o czymś zapominają i są niespokojne? W dużym stopniu jest to wynik nieprawidłowej diety. Dowiedz się, co wyeliminować, a czego nie powinno zabraknąć w diecie na koncentrację dla dziecka.

Gry i zabawy w terapii usprawniają funkcję percepcyjno - motoryczną dzieci dyslektycznych. Mają one ogromną wartość terapeutyczną. Składają się one z dwóch zasadniczych części: zestawu gier i zabaw integrująco - synchronizujących funkcje percepcyjno - motoryczne,zbioru zabaw i gier literowych opartych na bazie,których integracji percepcyjno - motorycznej funkcjonują czynności czytania i pisania.

Okres wiosenny to czas wzmożonych alergii, wiele dzieci cierpi na nie, ma to  ogromny wpływ na ich zachowanie. Choroby alergiczne, które zaliczamy do chorób przewlekłych   źle wpływają na proces edukacji. W różnych okresach chorobowych dziecko może mieć trudności z wypełnianiem obowiązków szkolnych. Stan zdrowia w okresie nasilania alergii utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia naukę w takim stopniu i zakresie, jak u zdrowych uczniów.