W roku szkolnym 2023/2024 specjaliści pracują w następujących dniach i godzinach. W trakcie swoich godzin prowadzą terapie z dziećmi, zajęcia w klasach oraz konsultacje. W celu umówienie indywidualnego spotkania rodzica/prawnego opiekuna ze specjalistą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub wiadomość przez dziennik librus.