Wiele mówi się teraz o integracji sensorycznej, coraz częściej spotykamy oferty dodatkowych zajęć, bogato wyposażone gabinety terapeutyczne, oferty warsztatów mających pobudzić, zintegrować zmysły dzieci. Pomoc ze strony specjalistów jest bardzo potrzebne i pomaga  nam rodzicom wspierać w profesjonalny sposób rozwój naszych pociech. Oprócz spotkań z terapeutami, warsztatów, zajęć sensoplastycznych, w domu możemy również zorganizować zabawy wspierające integrację sensoryczną naszych dzieci. Co ważne, a właściwie najważniejsze: zabawa w domu nigdy nie zastąpi przemyślanej terapii.

Czym jest integracja sensoryczna i dlaczego jest tak ważna w rozwoju dziecka?

Możemy śmiało powiedzieć, że to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, podobnie jak oddychanie a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od początku do końca życia.

Kiedy dziecko komunikuje rodzicom, że nie chce iść do szkoły, to warto zaopiekować się tym, co dziecko mówi i usłyszeć jego emocje.  Na pewno nie warto mówić „Co Ty za bzdury wygadujesz, przecież wiesz, że trzeba chodzić do szkoły” lub „Ja chodzę do pracy, to mój obowiązek, a Ty chodzisz do szkoły”.

Radzenie sobie z emocjami czasami bywa trudne, jednak jeśli nauczymy nasze dzieci radzić sobie z gniewem, to na pewno będzie im łatwiej. Zdarzają się sytuację, które często wyprowadzają nas z sytuacji, jednak krzykiem niczego nie załatwimy. Czasami warto zachować spokój i pomóc uspokoić się swojemu dziecku.


Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

-prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i ograniczeń    utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

W roku szkolnym 2019/2020 pedagog i psycholog szkolny pracują w następujących godzinach: