2 czerwca 2023 roku nasza szkoła świętuje Dzień swojego Patrona.
Jest to osoba darzona wielkim szacunkiem, promujemy jego postawę życiową i dokonania, poprzez swoje świadectwo życia kształtuje charakter dzieci i młodzieży.

 

„Każdy naród otacza dzieci szacunkiem i miłością. Czyni wszystko, aby ich życie było radosne, pogodne, piękne. One ratują świat przed nudą i znieczulicą społeczną. Przecież to dzieci właśnie uczą starszych bezinteresowności, dobroci, pielęgnowania najdrogocenniejszej perły, jaką jest miłość”.   
                                                       Ksiądz Prałat Konrad Szweda