Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia- 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marzec– 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.