W roku szkolnym 2022/2023 konsultacje dla rodziców będą odbywać się w czwartki, w godz. 16.30- 17.30 według następującego harmonogramu:

  •   6.10.2022
  •   8.12.2022
  • 16.03.2023
  • 11.05.2023

Poza tymi terminami nauczyciele będą dyzurować w godzinach dostępności lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.O godzinach dostepności poszczególnych nauczycieli poinformujemy niebawem.