W roku szkolnym 2023/2024 konsultacje dla rodziców będą odbywać się w czwartki, w godz. 16.30- 17.30 według następującego harmonogramu:

 

  • 26.10.2023
  •   7.12.2023
  • 16.01.2024
  • 14.03.2024
  •   6.06.2024

Poza tymi terminami nauczyciele będą dyżurować w godzinach dostępności lub po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. O godzinach dostepności poszczególnych nauczycieli poinformujemy niebawem.