Kolejny film, którego autorem jest Mariusz Stencel