Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. W ramach tych założeń, dzieci z 4 oddziałów przedszkolnych naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w sali przyrody sfinansowanej przez firmę Tauron.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji dydaktycznej „Sala Przyrody TAURONA” organizowanej przez Grupę TAURON. Tegoroczna edycja, przebiega pod hasłem „Zielone światło dla EkoSzkół”. W ramach akcji szkoła otrzymała 40 tys. zł z przeznaczeniem na kompleksowe wyposażenie sali dydaktycznej do nauk przyrodniczych. Sala zostanie tak wyposażona, by ułatwiła nauczycielom przekazanie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, a uczniów zainteresowała, zainspirowała do odkrywania świata przyrody. W sumie już 38 szkoły podstawowe cieszą się salami dydaktycznymi do nauki przyrody, ufundowanymi przez TAURON. W tym roku to tego grona dołączy również nasza szkoła.