Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie dziecka w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. W ramach tych założeń, dzieci z 4 oddziałów przedszkolnych naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych w sali przyrody sfinansowanej przez firmę Tauron.

 Bogata baza dydaktyczna, którą mogliśmy zakupić właśnie dzięki pozyskanym środkom, posłużyła nam do przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń i eksperymentów. W trakcie tych zajęć kierowaliśmy się zasadą: usłyszę – zapomnę, zobaczę – zapamiętam, zrobię – zrozumiem. Podsumowaniem tych zajęć będzie zorganizowanie dla przedszkolaków konkursu przyrodniczo – ekologicznego „Mali przyjaciele natury”.

 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas IV uczestniczyli w kółku przyrodniczo – ekologicznym i pracowali na pomocach zakupionych w ramach akcji Sala przyrody Taurona. Kontynuacją tych zajęć był udział uczniów klas IV w warsztatach przyrodniczych w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Wycieczka do ogrodu botanicznego stała się niezapomnianą lekcją przyrody na temat życia pszczół, właściwości leczniczych ziół, tajemnic hydrologii. Dzieci miały także okazję poznania wielu wyjątkowych gatunków drzew, krzewów i kwiatów oraz zrozumienia konieczności ochrony środowiska.