Na lekcji matematyki w klasie 5b uczniowie przypominali wiadomości na temat znanych wielokątów i uzupełniali karty pracy podzieleni na grupy, kolorując i zaznaczając cechy charakterystyczne podanych figur.

W klasie 7f i 7b uczniowie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej wpisywali miary kątów i na bieżąco wyjaśniali niejasności i wątpliwości związane z odpowiednim nazewnictwem.