W środę 30  września o godz. 17.00 odbędzie się kolejne zebranie zdalne samorządu uczniowskiego, podczas którego wybierzemy przewodniczącego szkoły i jego zastępców.

Spotkanie odbędzie się na platformie Classroom (należy zalogować się i dołączyć do spotkania na MEET poprzez link).