29 października przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu w ramach Łaziskiego Forum Samorządów Uczniowskich w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie miało na celu promowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Łaziskach Górnych oraz inspirowanie młodzieży do działania i podejmowania własnych inicjatyw. 

Część warsztatowa była okazją do zastanowienia się nad rolą młodzieży w naszym mieście, wypracowania modelu przyszłej współpracy liderów łaziskich szkół podstawowych oraz integracji rówieśniczej. 
Uczniowie podzielili się swoimi oczekiwaniami i pomysłami na temat działań o charakterze społecznym, kulturowym i edukacyjnym z włodarzami naszego miasta i dyrektorami szkół.

Opiekunowie SU

mgr Aleksandra Luks

mgr Ewelina Myszor