Poniżej znajduje się numer konta, na które należy wpłacać należność za obiady:

43 8436 0003 0000 0026 9014 0004