,,Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.                                                                   

   Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić"

Od roku szkolnego 2018/2019 do końca roku  szkolnego 2020 w naszej szkole są prowadzone zajęcia innowacyjne pt.:" Myślimy twórczo- rozwijamy się". Twórcą i realizatorem tych zajęć jest psycholog szkolny Monika Dawidowska-Lupa, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego  Katarzyna Kuźnik oraz nauczycielka  Monika Roterman.

„Na tym naszym czornym Ślonsku
Tak jak wszyndy kwitnom kwiotki
Ale nikai nie treficie
Takij piyknyj, jak tu gotki”

INNOWACJA  „ PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU”

Wstęp

Współczesne programy edukacyjne zawierają wiele treści dotyczących harmonijnego rozwoju dziecka. Maja charakter poznawczy jak i wychowawczy, ale mało w nich zagadnień  dotyczących dziedzictwa kulturowego. Ważne jest zatem przybliżenie dzieciom tego, co mamy w zasięgu ręki – nasze własne tradycje kulturowe i obyczaje, ślady historii naszej miejscowości. Poprzez zabawę oraz emocje im towarzyszące dziecko poczuje się związane ze swoją miejscowością.

    Dzieci na co dzień nie zwracają uwagi na to co je otacza. W obecnym zabieganym świecie nie zwracają uwagi na to sami rodzice. Nie rozmawiają ze swoimi dziećmi na tematy związane z okolicą, jej przeszłością, z tradycjami, które tak wrosły w życie mieszkańców, że są nawet nie zauważone. Należy zatem dzieciom zwrócić uwagę na to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziecko widząc i czując, że jest członkiem społeczności lokalnej, zupełnie inaczej postrzega miasto, w którym mieszka. Doceni, że jest w niej coś, czego nie znajdzie w innych miejscach.

   Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno zatem rozpocząć się od wczesnego dzieciństwa. Dziecko w wieku przedszkolnym wiele spraw jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, wiele jednak może przeżywać. Pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce takie jak radość, zachwyt i podziw dla rodzinnych stron to przeżycia, które wpływają na poznanie i wzbogacenie wiedzy, ale są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie.

W październiku 2019 roku odbyły się plenerowe zajęcia z rysunku. Celem akcji „Kolorowe Łaziska” było uchwycenie piękna i niepowtarzalności lokalnych miejsc kultury w otoczeniu barwnej jesiennej przyrody.

Innowacja „Kulturowa Jedyneczka” powstała, aby zachęcić młodych ludzi do aktywnego obcowania z kulturą poprzez udział w szeregu artystycznych, literackich i integracyjnych aktywności wykraczających poza mury Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych.