Wielkość człowieka nie polega na wielkich

czynach (…), ale wykonanych wielkim sercem.”

Ks. Prałat Konrad Szweda

 

 

Przygotowania, próby …….. i  14 maja 2014r. w atmosferze skupienia i wzniosłości odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy.

Rano społeczność uczniowska zebrała się na boisku szkolnym i przy dźwiękach orkiestry KWK „Bolesław Śmiały” wyruszyliśmy do kościoła parafialnego. Dyrekcja i szpaler harcerzy witali gości w kościele Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. O godz. 10.00 rozpoczęła się msza św. W Eucharystii udział wziął poczet sztandarowy z SP nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybnickiej Kuźni, zaproszeni goście, rodzice oraz liczni sympatycy szkoły. Mszę świętą celebrowali: ks. Prałat Stanisław Puchała, ks. Prałat dr Jacek Wojciech oraz zaproszeni kapłani. Komentarze, czytania, modlitwę wiernych oraz psalm i aklamację przeczytali i zaśpiewali sami uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja. Homilię wygłosił ksiądz Prałat Stanisław Puchała. Po homilii rodzice poprosili o poświęcenie sztandaru z wizerunkiem patrona.   Eucharystię uświetnił chór szkolny Giocoso, w wykonaniu którego pieśni sakralne brzmiały niesamowicie. Po mszy poczty sztandarowe, kapłani, pani dyrektor  Irena Walny i delegacja uczniów i rodziców SP 1 złożyli kwiaty na grobie księdza Prałata Konrada Szwedy. Następnie w kolumnie przeszliśmy do budynku szkolnego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na  gości oczekiwała przepięknie udekorowana sala gimnastyczna. Po powitaniu przybyłych gości, harcerzy, uczniów, nauczycieli, pracowników i sympatyków szkoły przez prowadzących i panią dyrektor Irenę Walny nastąpił ważny moment odczytania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Króla uchwały Rady Miejskiej o nadaniu Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych imienia Księdza Prałata Konrada Szwedy. Następnie poczet rodziców ze sztandarem wszedł do sali przy dźwiękach werbli, uroczyście przekazał uczniom szkoły sztandar i odbyło się ślubowanie na sztandar. Dzień nadania imienia Ks. Prałata Konrada Szwedy i przekazania sztandaru  to niezwykle ważne wydarzenie w dziejach naszej placówki.

Kierując się słowami, które wygłosił Ks. Prałat Konrad Szweda podczas kazania w lutym 1987 roku, a które brzmią „Życzę wam, abyście pielęgnowali w swojej wspólnocie … tradycję, bo tak się często od niej odchodzi, tak często dzisiejszy świat postępowy od tej tradycji odstępuje. Życzę wam, abyście pielęgnowali gościnność. Zaproście innych do siebie, inni was zaproszą.”,  prowadząca zaprosiła wszystkich do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Usłyszeliśmy komentarz słowno- muzyczny, w którym przedstawiona została osobowość Ks. Prałata Konrada Szwedy. W trakcie prezentacji wystąpił również chór szkolny z utworami „Hymn do miłości św. Pawła”, „Jest na świecie miłość”, przygotowany przez Ewę Kaczmarczyk oraz Emilia Kowolik w piosence „Ty tylko mnie poprowadź”. Na zakończenie zobaczyliśmy „Taniec aniołów” w wykonaniu zespołu tanecznego „Kakadu”,  przygotowany przez Iwonę Gorol .

Po programie artystycznym  głos zabrali Śląski Kurator  Oświaty Dariusz Wilczak, Starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Jaroszek oraz Wiceburmistrz Miasta Łaziska Górne Jan Ratka. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za ciepłe słowa, życzenia, gratulacje, upominki i  zaprosiła gości na główny hol szkoły. Chór szkolny odśpiewał Gaude Mater.  Nadszedł moment przecięcia wstęgi przez p. Kuratora Oświaty, ks. S. Puchałę, Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i  p. Dyrektor i symbolicznego odsłonięcia ściany upamiętniającej nadanie imienia szkole. Pani dyrektor w imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękowała fundatorom sztandaru: Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne Aleksandrowi Wyrze, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr1, Silesia-Oil w Łaziskach Górnych, PGKiM Łaziska Górne, Fundacji Pro-Eko, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Zarządowi Hotelu „Modus” oraz panu Eugeniuszowi Pukale za namalowanie i przekazanie portretu naszego patrona. Słowa podziękowania skierowała również do sponsorów uroczystości  pana Andrzeja Chrószcza, pani Ewy Koziarz, pana Romana Szczyrby oraz do osób, które pomogły w organizacji uroczystości: Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych, a szczególnie pana naczelnika Leszka Wróbla, pani Sandry Załupskiej (autorka portretów patrona na dekoracje), pani Bożeny Szczepek, pani Danuty Tańczyk, pani Marzeny Dorozińskiej, pani Celiny Jałowiczor, pani Jolanty Podymny,  pani Anity Szumiło (wykonanie napisów złotych myśli), pani Teresy Czempy, pana Krzysztofa Janika i orkiestry KWK „Bolesław Śmiały” oraz wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi.

Zaproszono wszystkich gości do obejrzenia przygotowanych wystaw pamiątek po ks. Prałacie Konradzie Szwedzie, zegarów życia patrona, historii szkoły, kronik szkoły, prac naszych małych artystów, przepięknych złotych myśli naszego patrona, które zawisły na kolumnach holi. Przy wyjściu szkoły została wyłożona Księga, w której goście mogli złożyć pamiątkowe wpisy. Na pamiątkę każdy gość otrzymał folder szkoły.

Był to dzień szczególny w historii naszej szkoły, który na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, by być w tej ważnej chwili z nami. Było nam niezmiernie miło, że  zechcieliście Państwo przybyć i razem z nami dzielić wielką radość uroczystości nadania imienia szkole i przekazania sztandaru.