Po rozwinięciu tego artykułu można zobaczyć filmy z uroczystości nadania szkole imienia.

 

Poświęcenie sztandaru podczas uroczystej Mszy św.

 

Odczytanie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia szkole przez przewodniczącego Pana Tadeusza Króla

 

Przekazanie sztandaru uczniom.

 

Ślubowanie uczniów na sztandar.

 

Program artystyczny - film nr 1.

 

Program artystyczny - film nr 2.

 

Program artystyczny - film nr 3.