10.10.2019 została zorganizowana druga edycja internetowego konkursu szachowego dla szkół pt. „SzachMaks”. Zadaniem konkursowym uczestnika było samodzielne rozwiązywanie 24 zadań szachowych.

W Szachmaksie trzeba było wykazać się: wiedzą szachową, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego
myślenia oraz być gotowym na niestandardowe zadania podczas konkursu. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe w każdym roczniku. W konkursie wzięło udział 2045 uczniów z około 294 szkół. Z naszej szkoły udział wzięli Małgorzata Kołtunowska uczennica klasy 6d, Szymon Krzyż uczeń klasy 8d oraz Jakub Sputowski uczeń klasy 7a. Laureatem krajowym SzachMaksa, został Jakub Sputowski i tym samym zajął pierwsze miejsce wśród uczniów klas siódmych. Dodatkowo, w ostatnich dniach podczas trwającego cały tydzień Memoriału Romana Bąka, będącego Otwartymi Mistrzostwami Śląska Seniorów, Jakub uzyskał centralną normę szachową, przybliżając się do tytułu kandydata na mistrza szachowego.
Kubie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i turniejach szachowych.