PPP

Informator, gdzie szukać pomocy?

Anna Garczorz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły:
PEDAGOG SZKOLNY:
mgr Gabriela Król
tel. : 32 224 10 44                                                                                                                                                                                                                
wew.37

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:
mgr Monika Dawidowska-Lupa
tel. : 32 224 10 44
wew.37

LOGOPEDA SZKOLNY:
mgr Joanna Machil- Guban
tel. : 32 224 10 44
wew.60

Pełną listę placówek świadczących pomoc rodzinom znaleźć można otwierając ten link