Rada Rodziców Oddział Przedszkolny

62 1020 2528 0000 0702 0455 1198

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy.

W roku szkolnym 2020/2021 wysokość składki wynosi 60zł. Rada Rodziców prosi o wpłaty najpóźniej do lutego.