W dniu 21 marca dzieci w barwnym korowodzie przeszły ulicami miasta, pożegnały zimę i powitały wiosnę.