Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Iwona Płocha

Dnia 24 września 2019 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Ewa Chwieralska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Krzysztof Gembara – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Klaudia Kaczmarska - Sekretarz Rady Rodziców

Małgorzata Bakoń – Członek Zarządu Rady Rodziców

Tomasz Szynol – Członek Zarządu Rady Rodziców

Bożena Szozda-Noras -Skarbnik – Członek Zarządu Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Kelm-Karwacka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Agata Gizdoń   - Członek Komisji Rewizyjnej

Gabriela Nowakowska- Członek Komisji Rewizyjnej