Start

Terminy związane z rekrutacją

Mariusz Respondek

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2020/2021:

•    od 11 lutego do 2 marca 2020r. składanie wniosków wraz z załącznikami
•    od 03 do 23 marca 2020r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
•    24 marca 2020r. – wywieszenie w SP1 list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do OP  w SP1
•    od 25 marca do 1 kwietnia 2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do OP w SP1 w postaci pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenia można podpisywać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.
•    3 kwietnia 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w SP1.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz wnioski wraz z załącznikami wg zamieszczonych wzorów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 7.30-15.30, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 044 lub 515 787 377.
    

Terminy postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy na rok szkolny 2020/2021:

•    1 czerwca - 4 czerwca 2020r.  - składanie wniosków wraz z załącznikami
•    22 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do OP w SP1
•    23 czerwca -  24 czerwca 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenia można podpisywać w sekretariacie szkoły w godz. 7.30-15.30.
•    25 czerwca 2020r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do OP w SP1

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta o terminach rekrutacji

Kryteria rekrutacji