Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Terminy związane z rekrutacją

Mariusz Respondek

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

  • 12 luty do 5 marca 2019r. składanie wniosków wraz z załącznikami
  • 06 - 26 marca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • 27 marca 2018r. – wywieszenie w SP1 list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do OP  w SP1
  • 28 marca – 3 kwietnia 2019 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (Oświadczenia będą dostępne w sekretariacie)
  • 5 kwietnia 2019r. – wywieszenie w SP1 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji na stronie BIP Miasta Łaziska Górne