Dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Anna Garczorz

Dni, w których w szkole nie ma zajęć dydaktycznych:

2- 3.01.2020 Przerwa świąteczna po Nowym Roku

21.04.2020 (poniedziałek)

22.04.2020 (wtorek)

23.04.2020 (środa)

  Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne dla uczniów klas I- VII)

15.05.2019 (piątek)   Święto szkoły (Dzień Patrona, festyn)