Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

  • 18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

  • 25 stycznia - 7 lutego 2021 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

  • 1 lutego - 14 lutego 2021 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

  • 15 - 28 lutego 2021 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

8 stycznia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r.

Egzamin maturalny

4-20 maja 2021 roku 

www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.