w środy

klasy: I, V oraz kl. VII b   o godz. 16.30

klasy: II i VI o godz. 17.00

w czwartki

klasy: III i VII o godz. 16.30

klasy: IV i VIII o godz. 17.00

Terminy:

1.

18 i19.11.2020

2.

3 i 4.02.2021

3.

14 i 15.04.2021

4.

09 i 10.06.2021

 Prosimy przed spotkaniami śledzić wpisy na stronie internetowej.

czwartki, w godz. 16.30-17.30

1.

15.10.2020

2.

10.12.2020

3.

21.01.2021 - dodatkowy termin

4.

25.03.2021

5.

06.05.2021

Spotkania z rodzicami oddziałów przedszkolnych wg potrzeb.

Przypominamy, iż w czasie nauki zdalnej stałe konsultacje zdalne dla rodziców odbywają się we wtorki (kl. I-III) i w czwartki (kl. IV-VIII) w godz. 16.00 - 17.00. W tym czasie można kontaktować się poprzez wiadomości przesłyne na dziennik elektroniczny Librus lub wykorzystać komunikator Meet (po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem).