Zarządzenia dyrektora szkoły

Nauka zdalna - zmiany

Mariusz Respondek

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.11.2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych kontunują edukację zdalną.

Uczniowie klas I-III od 9.11 przechodzą na naukę zdalną

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 7 listopada i będą obowiązywały do niedzieli, 29 listopada br.

Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian, czyli stacjonarnie.

Uczniowie od poniedziałku 9.11.br. przechodzą na edukację zdalną zgodnie z planem lekcji. W czasie edukacji zdalnej będą również realizowane inne zajęcia, np. rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze.

Zasady pracy zdalnej zostały opisane w Zarządzeniu nr 7/2020/2021. Wszystkich zobowiązuję do zapoznania się z zapisami co pozwoli na współpracę i właściwą komunikację w relacjach uczeń, nauczyciel, rodzic.

 Treść zarządzenia