Nasza szkoła uczestniczy w projektach grantowych Zdalna Szkoła w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.
Projekt grantowy Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Beneficjenci ostateczni: uczniowie lub nauczyciele nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

W ramach grantu zakupiono:
1. Laptop Acer ASPIRE A315-54KI5-6300U/15.6”FHD - 3 sztuki
2. Bezprzewodowa Mysz optyczna Esperanza EM101K USB - 3 sztuki
3. Modem 3G+ Lenovo-Medion, Aero2 - 5 sztuk

Kwota grantu: 7 707,00 zł